โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดี UKM ครั้งที่ 6

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
📣ขอแสดงความยินดีกับ🥳

👉“อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์”
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ที่ได้รับ รางวัล 💖“ชนะเลิศอันดับ 1”
การนำเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ชื่อผลงาน : การผลิตสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์)
👉“อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร”
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่ได้รับ รางวัล 💖“รองชนะเลิศอันดับ 2”
การนำเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ชื่อผลงาน : ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักพัฒนา)

♦️โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

(University Knowledge Management) ครั้งที่ 6

♦️ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม 304 อาคารพิบูลวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

466 total views, 1 views today

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *