เปิดรับสมัครนักศึกษา “ปริญญาเอก” (รัฐประศาสนศาสตร์) บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2563

แบนเนอร์ รับ ป.เอก 63 รอบ 2 (9 สิงหาคม)

💖👩‍🎓🥳สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 🤩 📣
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษา “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ด้วยวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

————————————————————————
ภาคการศึกษา แบ่งเป็น

📣ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

————————————————————————-
แผนการศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น

👉หลักสูตร แผน ก (ก2) : สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)

👉หลักสูตร แผน ข : สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (IS)

————————————————————————-
แผนการศึกษาปริญญาเอก แบ่งเป็น

👉หลักสูตร แบบ 2.1 : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทมาแล้ว และจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

————————————————————————
♦️เอกสารรายละเอียดการสมัคร : https://bit.ly/3bSbuPI (รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาขา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร กำหนดการรับสมัคร เงื่อนไขการสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้)

♦️สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://reg.psru.ac.th/gadmission/

♦️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ : 0946516259 , Line-id : rabbit_oo , E-mail : manasikan.po@gmail.com

💖👉สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์💖 มุ่งสร้างสรรค์นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถประยุกต์หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

341 total views, 1 views today

Sharing is caring!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *