เอกสารเผยแพร่

ตารางจองห้องเรียน อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)

button - จองห้องผ่าน Google Form

(PDF) ตารางการใช้ห้อง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตางรางการใช้ห้อง ภาคกศ.ป.ป. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตารางการใช้ ห้องสอบ วันที่ 17 – 29 มีนาคม 2564 (ตึก ม.) ปีการศึกษา 2/2563 

185,936 total views, 94 views today